Zespół pałacowo - parkowy

Kasia
Kategoria: Ciekawe miejsca

Zespół  pałacowo - parkowy :

dwór murowany z 1790 roku, rozbudowywany w XIX i XX wieku, pozostałości parku podworskiego z około połowy XIX wieku, z okazami starodrzewu, w tym aleją żywotników /tui/. Dwór zbudowany jest na planie zbliżonym do kwadratu, z dostosowanymi w późniejszym okresie dobudówkami. Od strony wjazdu widnieje piętrowa facjata, a przed nią balkon z arkadowym podcieniem, który wspiera się na czterech kolumnach.Od strony północnej i wschodniej dwór znajduje się na wzgórzu, od strony południowej prowadzi do niego długa, w części brukowana aleja dojazdowa, obsadzona obustronnie lipami i zakończona owalnym podjazdem.Drzewa prawem chronione w parku to min. lipa drobnolistna o obwodzie ok. 400 cm .