Obraz świętej Barbary

Kasia
Kategoria: Ciekawe miejsca

Obraz św. Barbary wiszący obecnie w prawej nawie kościoła, został przeniesiony do niego z kaplicy znajdującej się na cmentarzu grzebalnym. Jest jedynym obrazem jaki ocalał z kolekcji cennych 18 płócien znanego malarza Józefa Buchbindera, które wisiały w poprzednim kościele. Spłonęły podczas pożaru kościoła w pażdzierniku 1954 roku.