Bronisław Gromek

Kasia
Kategoria: Znani i ciekawi ludzie

KSIĄDZ BRONISŁAW GROMEK / 1903-1992/ - długoletni proboszcz parafii /1945 - 1984/, budowniczy kościoła parafialnego w latach 1957 - 1963.
Wybudował na terenie parafii 15 obiektów, min. kapliczkę przy kościele /1954r./, sale katechetyczne, organistówkę.