Grafika losowa

zdjcie155.jpg

Historia miejscowości Wilczyska

Wilczyska to bardzo stara wieś w województwie lubelskim, powiecie łukowskim , gminie Wola Mysłowska. 

   Najstarsze udokumentowane wzmianki o wsi Wilczyska pochodzą z początku XIV w. choć niektórzy badacze podają istnienie osady nad rzeką już w początkach istnienia państwowości polskiej. Pierwsza informacja pisana- 1325-1328, właścicielem był wtedy Andrzej Ciołek. Kolejno właścicielami byli potomkowie rodu Ciołków, min. Stanisław, Jan. Koniec XVI w. to epilog herbowego nazwiska Ciołków na tych terenach.

Kolejnymi właścicielami zostaje rodzina Gostomskich, herbu Nałęcz. Są to: Hieronim, Jan, Franciszek Gostomscy. Następnie żona Franciszka - Marianna Gostomska wychodzi za mąż / uroczystość odbywa się w naszym kościele/ za Jana Odrzywolskiego, po jego śmierci za Jana Ossolińskiego i włości przechodzą w ręce tej rodziny ( Z tego małżeństwa zostaje syn Antoni Ossoliński).

 Kolejnymi właścicielami były prawdopodobnie rodziny: Ostrorogów, Lubomirskich, Romanów  a w końcu Zakrzewskich i Korzybskich. 
Jan Korzybski i Celina z domu Chwalibóg to przedwojenni właściciele Wilczysk. Mieli córkę Jadwigę Grażynę i Zofię oraz synów Zdzisława - zginął pod Tomaszowem Lubelskim we wrześniu 1939r. i Jana - zginął w Powstaniu Warszawskim 22.VIII.1944 r.

OSP Wilczyska

1917- 2017

Pomysł zorganizowania w Wilczyskach jednostki OSP zrodził się w 1916 roku za sprawa grupy społeczników. W kwietniu 1917 roku odbyło się w miejscowej szkole zebranie założycielskie, na którym przy licznym udziale mieszkańców gminy Mysłów, utworzono Gminna Straż Pożarna z siedziba w Wilczyskach. Jednymi z inicjatorów powołania organizacji byli komendant OSP z Żelechowa - Henryk Bronicki oraz zastępca naczelnika - Ludwik Pudło.

Skład pierwszych władz organizacji:

prezes: Tadeusz Chwalibóg z Mysłowa,

naczelnik - Jan Turek,

sekretarz - Józef Walesiak,

skarbnik - Stanisław Lada z Woli Mysłowskiej.

 

 

O parafii

   Parafia w Wilczyskach powstała przed 1325 rokiem, gdyż pierwsze pisane wzmianki pochodzą z tego roku.

 Jest bardzo starą parafią, liczy około 700 lat, była jedną z pierwszych na tych terenach, obok parafii w Korytnicy i Żelechowie. Na przestrzeni dziejów  obszar i ilość wchodzących w jej skład wsi zmieniała się .

Do parafii należały min. wsie i osady: Jarczew, Grabow, Ciechomin, Mysłowska Wola, Gródź, Gołełazy, Mysłów, Wnętrzne, Zawaliny, Powały, Lisikierz, Osiny, Kamień, Hierzmanicha /potem Jermanicha i Germanicha/, Guzówka, Zasiadały, Burzec, Radoryż, Kamionka, Turzec, Baczków, Jagodne, Łomnica, Prawda, Goniwilk, Rudzice, Podosie, Teodorów, Bronisławek, Gózdek, Wólka Ciechomska, Dwornia, Wilczyska.

Niektóre z tych miejscowości już nie istnieją jako odrębne - często ich nazwy, znajdują jednak odbicie w ustnych przekazach jako oznaczenia części wsi . Większość istnieje do dziś, choć niektóre wchodzą w skład parafii sąsiednich.

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec