Historia miejscowości Wilczyska

Kasia
Kategoria: Historia parafii

Wilczyska to bardzo stara wieś w województwie lubelskim, powiecie łukowskim , gminie Wola Mysłowska. 

   Najstarsze udokumentowane wzmianki o wsi Wilczyska pochodzą z początku XIV w. choć niektórzy badacze podają istnienie osady nad rzeką już w początkach istnienia państwowości polskiej. Pierwsza informacja pisana- 1325-1328, właścicielem był wtedy Andrzej Ciołek. Kolejno właścicielami byli potomkowie rodu Ciołków, min. Stanisław, Jan. Koniec XVI w. to epilog herbowego nazwiska Ciołków na tych terenach.

Kolejnymi właścicielami zostaje rodzina Gostomskich, herbu Nałęcz. Są to: Hieronim, Jan, Franciszek Gostomscy. Następnie żona Franciszka - Marianna Gostomska wychodzi za mąż / uroczystość odbywa się w naszym kościele/ za Jana Odrzywolskiego, po jego śmierci za Jana Ossolińskiego i włości przechodzą w ręce tej rodziny ( Z tego małżeństwa zostaje syn Antoni Ossoliński).

 Kolejnymi właścicielami były prawdopodobnie rodziny: Ostrorogów, Lubomirskich, Romanów  a w końcu Zakrzewskich i Korzybskich. 
Jan Korzybski i Celina z domu Chwalibóg to przedwojenni właściciele Wilczysk. Mieli córkę Jadwigę Grażynę i Zofię oraz synów Zdzisława - zginął pod Tomaszowem Lubelskim we wrześniu 1939r. i Jana - zginął w Powstaniu Warszawskim 22.VIII.1944 r.