Natura

Super User
Kategoria: Start

Bogactwem naszej wsi oprócz ciekawej, wielowiekowej historii jest jej piękne położenie wśród lasów, pagórków i doliny Wilgi oraz tradycyjny krajobraz rolniczy, mozaikowa struktura pól uprawnych, które stwarzają sprzyjające warunki dla bytowania dziko żyjących zwierząt i roślin. Tradycyjna uprawa roli zapewnia warunki do życia wielu rzadkim już w Europie zwierzętom i roślinom, m.in.bocianom białym, skowronkom czy zawilcom.