Zarząd Stowarzyszenia

  • Prezes: Barbara Katarzyna Rajdaszka
  • Wiceprezes: Katarzyna Mucha
  • Wiceprezes: Grzegorz Chiliński
  • Skarbnik: Elżbieta Niemirowska
  • Sekretarz: Marcin Zając

Strategia rozwoju

             Na obszarach wiejskich obserwuje się wiele problemów społeczno - ekonomicznych, które na ogół są trudniejsze do rozwiązania niż na terenie miast. Dotyczy to braku dostępu do miejsc pracy, a co za tym idzie bezrobocia, w tym bezrobocia ukrytego, niskiego poziomu wykształcenia, ubóstwa, sprzyjającego klimatu do rozwoju patologii społecznych (beznadzieja, brak pracy, brak środków na utrzymanie rodziny).

Więcej...

Grafika losowa

przyroda4.jpg

O nas

Działalność Stowarzyszenia "Nasze Wilczyska", w trosce o równe szanse osób mieszkających na wsi oraz ze względu na trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi, skierowana jest głównie na rzecz mieszkańców wsi Wilczyska oraz mieszkańców innych wsi gminy Wola Mysłowska i gmin sąsiednich.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

  1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Wilczyska,

  2. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

  3. wspieranie działań mających na celu dbanie o tożsamość oraz dobry wizerunek wsi Wilczyska, pielęgnowanie lokalnych tradycji i obyczajów.

  4. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

 

     Członkowie stowarzyszenia bardzo aktywnie włączają się w różne działania:

 

- opiekę nad salą świetlicową, wzbogacanie jej bazy i wystroju;

- organizację i uczestnictwo w szkoleniach i kursach;

- realizację projektów dofinansowywanych z UE;

- organizację imprez kulturalnych i integracyjnych, np. ognisk, balów noworocznych, wieczorków tanecznych, itp.;

- promocję stowarzyszenia i wsi Wilczyska;

- konkursy i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec