O nas

Super User
Kategoria: O nas

Działalność Stowarzyszenia "Nasze Wilczyska", w trosce o równe szanse osób mieszkających na wsi oraz ze względu na trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi, skierowana jest głównie na rzecz mieszkańców wsi Wilczyska oraz mieszkańców innych wsi gminy Wola Mysłowska i gmin sąsiednich.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

  1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Wilczyska,

  2. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

  3. wspieranie działań mających na celu dbanie o tożsamość oraz dobry wizerunek wsi Wilczyska, pielęgnowanie lokalnych tradycji i obyczajów.

  4. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

 

     Członkowie stowarzyszenia bardzo aktywnie włączają się w różne działania:

 

- opiekę nad salą świetlicową, wzbogacanie jej bazy i wystroju;

- organizację i uczestnictwo w szkoleniach i kursach;

- realizację projektów dofinansowywanych z UE;

- organizację imprez kulturalnych i integracyjnych, np. ognisk, balów noworocznych, wieczorków tanecznych, itp.;

- promocję stowarzyszenia i wsi Wilczyska;

- konkursy i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.